omega-phu4

Niewykończony budynek z zamontowanymi oknami